O firmie

Oferuje Państwu wszelkiego rodzaju prace ziemne między innymi:
– przygotowanie terenu pod budowę domów, garaży, hal, kostkę brukową,
– niwelację terenu
– korytowanie, skarpowanie
– wykopy pod fundamenty, szamba, kanalizacje, wodę, elektrykę, gaz, oczka wodne, stawy, meliorację rowów,
– rozbiórki, wyburzenia
– załadunek i wywóz/przywóz materiałów sypkich lub na paletach.
– odśnieżanie i usuwanie śniegu